Selasa, 29 November 2011

PARIBASA SUNDA

1
Adat ka kurung ku iga
= Tabeat nu geus hese dirobahna
2
Adean ku kuda beureum
= Ginding ku pakean/barang meunang nginjeum
3
Agul ku paying butut
= Jalma teu aya kaboga, tapi mindeng nyaritakeun  
    yen manehma turunan menak
4
Asa aing uyah kidul
= Asa jadi pang punjulna
5
Landung kandungan laer aisan
= Gede tinimbangan
6
Elmu ajug
= Jalma nu bidsa mapatahan kahadean kabatur tapi
    manehna teu ngalampahkeun kahadean
7
Ngajul bulan(bentang ku asiwung
= Hal anu pamohalan bisa kalaksanakeun
8
Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih
= Lamun teu usaha moal boga dahareun
9
Ngalungkeun kuya ka leuwi
= Nempatkeun atawa mindahkeun pagawe ka
    lemburna
10
Teng manuk teng anak merak kukuncungan
= Anak biasana ngaka ka bapa
11
Ngeunah angen ngeunah angeun
= Pamajikan satia, ngeunah pasakana, cukup dahareun
   teu aya ka susah
12
Teu unggut kalinduan ,teu gedag ka anginan
= Ajeg tangtungan, pageuh pamadegan
13
Teu gugur teu angin
= Teu puguh alesana
14
Ngimpi ge diangir mandi
= kacida teu panujuna
15
Tacan aya nu nganjang ka pageto
= Can aya jalma nu nyaho naon nu sabenerna nu bakal
    Kajadian di akhir
16
Anjing ngagogoan kalong
= Mikahayang nu pamohalan
17
Kawas anjing tutung buntut
= Berebet ka ditu berebet kadieu lantaran samar polah
18
Paanteur-anteur julang
= Nu tas nganteurkeun dianteurkeun deui kunu
   dianteurkeun tadi
19
Sapi anut ka banteng
= Awewe ngawula kasalaki
20
Asa kabur pangacian
= Kacida reuwasna, nepika teu puguh cabak
21
Nu asih dipulang sengit ,nu haat dipulang moha
= Nu nyieun kahadean di bales ku kagorengan
22
Ngaliarkeun taleus ateul
= Nyebarkeun ka gorengan batur
23
Beungeut nyanghareup ati mungkir
= Henteu terus jeung hate
24
Kudu ngukur kakujur, nimbang ka awak
= sagala rupa tingkah laku kudu luyu jeung kaayaan
    Diri sorangan, ulah sok nahap-nahapkeun maneh
25
NGawur kasintu nyieuhkeun hayam
= Berehan kadeungeun-deungeun ari kabaraya koret
26
Ayakanmah tara meunang kancra
= Usaha modal leutik hasilna oge moal gede
27
Meungpeun carang ku ayakan
= Api-api teu nyaho
28
Bobot pangayon timbang taraju
= Pangadilan, timbangan anu adil
29
Hambur bacot murah congcot
= Mindeng nyarekan tapi berehan
30
Kawas badak cihea
= Jalma nu leumpangna noyod sigah nu degig
31
Titip diri sangsang badan
= Mihapekeun maneh, kumawuula supaya aya nu
    mere dahar jeung pake
32
Ngukur baju sasereg awak
= Hirup saeukeurna,  dina papait dina mamanis daek
    pacorok jeung batur

hapunten ah nembe sakieu gan .......kabujeng tunduh puguh oge...

Minggu, 06 November 2011

Aksara Urang Sunda

Aksara/Huruf Sunda Kaganga Atau huruf Sunda Buhun berjumlah 32 huruf, terdiri dari, 7 aksara swara 'vokal mandiri' dan 25 aksara ngalagena (konsonan).

1. 7 aksara swara 'vokal mandiri'
2. 25 aksara ngalagena (konsonan)Aksara swara/vokal mandiri artinya huruf vokal tersebut digunakan ketika tidak digunakan oleh konsonan. seperti huruf i pada ipang dan imas,huruf a pada mulia dan air, dan sebagainya.

Adapun huruf konsonan dalam huruf Sunda Kaganga sudah merangkap dengan huruf vokal /a/. seperti ka, ga, nga, pa, dan sebagainya. Adapun jika ingin dirubah menjadi ku, ke, atau ko maka harus memakai Rarangken...

Ada 14 macam Rarangken yang terdiri dari 3 kategori.. satu) rarangken yang ditulis di atas huruf, dua) di bawah huruf, dan tiga) sebaris dengan huruf.

Satu, 5 macam rarangken yang ditulis di atas huruf
Dua, 3 macam rarangken yang ditulis di bawah hurufTiga, 6 macam rarangken yang ditulis sebaris dengan huruf

Font ini ane kutip dari http://sabilulungan.org. di website ini, agan agan bisa langsung konversi-in huruf latin ke huruf sunda kaganga online.....


Jumat, 30 September 2011

Poto Wayang Golek

                                                                       Duryudana

                                                                           Gareng

                                                              Jabang Tutuka /Gatot kaca

                                                                          Hanuman

                                                                            Anterja

                                                                             Antarja

                                                                            Arimba

                                                                          Arimbi

                                                                               Arjuna

                                                                           Arjuna

                                                                             Semar

                                                                    Dorna/ kumbayana

                                                                               Bima

                                                          Braja lambatan - Perbakasa

                                                                        Braja Musti

                                                                    Braja Wikalpa

                                                                       Braja Wisesa

                                                                 Cepot / Sastrajingga

                                                                       Dawala /udel

Darma Kusumah


                                                                       
Jumat, 19 Agustus 2011

Pristiwa yang paling ditangisi

Seekor burung betina terkapar di pelataran dengan kondisi sakit yang parah


Pasangan jantannya segera datang membawakan makanan kepada sang betina dengan
penuh kasih sayang


Ketika sang jantan sedang memberi makan kepadanya, tak lama kemudian sang betina
mati terkulai. sang jantan sangat terpukul dan berusaha mengangkatnya.Sang burung jantan akhirnya menyadari bahwa pasangan yang dicintainya telah mati.
Ia kemudian "menangis" dihadapan pujaannya yang telah terkapar mati kaku.sambil berdiri di samping tubuh sang burung betina, sang jantan"berteriak"
dengan suara yang sangat menyedihkanAkhirnya sang burung jantan menyadari bahwa pasangan yang dicintainya telah
meninggalkannya dan tidak akan bisa hidup kembali bersamanya. Ia berdiri
di samping tubuh sang betina dengan sedih dan duka yang mendalam.Pasangan burung ini dikabarkan diambil potonya disuatu wilayah di negara
republik Ukraina, saat burung jantan tersebut sedang berusaha menyelamatkan
pasangan  betinanya. Jutaan orang di Amerika dan Eropa meneteskan air matanya
setelah menyaksikan poto-poto ini.

Sabtu, 06 Agustus 2011

Dulag (Tabuh Bedug)

   

Mendengar kata bedug atau dulag terutama bagi kalangan orang sunda sepertinya tidak asing lagi,
karena disetiap daerah bahkan di luar suku sunda pun yang namanya tabuh bedug di bulan puasa (Bulan Ramadhan) sudah menjadi tradisi.
Disetiap Bulan Puasa tentunya akan ramai dengan yang namanya tabuh bedug terutama dimalam
hari ketika menjelang sahur disetiap mesjid pasti ramai tabuh bedug yang diiringi dengan kentungan sehingga kedengaraanya merdu.

 Bedug terbuat dari kayu besar/kaleng drum yang besar kemudian disebelahnya dipasang kulit
yang berasal dari kulit sapi atau kulit kerbau. Gunanya bedug pertama bagi umat muslim sebagai pengingat bila tiba saatnya  waktu shalat ,kemudian di daerah dahulu sebelum ada pengeras suara jika terjadi kemusibahan misalnya kebakaran orang-orang selain membunyikan kentungan juga membunyikan bedug.
bila menjelang sahur untuk membangunkan orang lain yang akan menjalankan puasa juga menggunakan bedug ada yang dengan cara ditabuh dimesjid ada juga yang menggotongnya keliling kampung sambil diiringi dengan kentungan.
Sekarang yang namanya dulag dimalam hari menjelang sahur sudah jarang apa lagi yang digotong keliling kampung, mungkin ada satu atau dua daerah yang masih menggunakan bedug dengan cara digotong keliling kampung untuk membangunkan yang akan menjalankan sahur, karena sekarang sudah banyak alat yang lebih praktis misalnya membangunkan yang akan menjalankan puasa cukup dengan pengeras suara, atau juga dengan bedug kecil yang bisa dibawa oleh satu orang.
Di Kecamatan Naringgul beberapa tahun kebelakang sering diadakan kontes tabuh bedug dengan peralatan tradisional, dan masyarakat menyambut dengan begitu antusiasnya malaupun hadiah yang disediakan tidak begitu besar tapi masyarakat begitu semangatnya (kapan yah akan diadakan lomba lagi saya berharap pada pemerintah untuk melestarikan tabuh bedug dengan cara mengadakan kontes-kontes, yahmasalah hadiah itu no...satu he..he....., bercanda kali)