Jumat, 02 November 2012

Nama-nama Bupati Cianjur dari masa ke masa

Nama-nama Bupati Cianjur dari masa ke masa
1. +1640 - 1686   = R. Aria Wiratanu I (Dalem Mandiri tidak
                                diangkat oleh yang lain)
2. a.1686 - 1691   = R. Aria Wiratanu II
    b.1691 - 1707   = (Dalem mandiri) Diakui Regent oleh
                                 Belanda (VOC)
3. 1707    - 1726   = R. Aria Wiratanu III
4. 1726    - 1761   = R. Adipati Wiratanudatar IV (Regent)
5. 1761    - 1766   = R. Adipati Wiratanudatar V (Regent)
6. 1766    - 1813   = R. Adipati Wiratanudatar VI (Regent)